Parkskötsel

Vi vet genom egen erfarenhet att det är mycket viktigt för en fastighets välstånd och trivsel att den yttre miljön underhålls på rätt sätt för att bevara de ekonomiska och estetiska värdena. Det är många gånger mer kostsamt att renovera/bygga bort bristfällig parkskötsel. Vi har snart 30 års erfarenhet av trädgårdsskötsel och kan erbjuda våra kunder ett anpassat skötselprogram.
Vi tittar på förutsättningarna för er specifika miljö och anpassar alltid våra förslag utifrån era önskemål och ekonomi.

Exempel på tjänster sommartid:
 • Beskärning av träd och buskar
 • Gödsling av gräsmattor och planteringar
 • Plantering och skötsel av sommarblommor
 • Miljövård
 • Gräsklippning
 • Bevattning
 • Lövhantering
 • Ogräsbekämpning
 • Luckring av rabatter
 • Städning av parker och trädgårdar
Exempel på tjänster vintertid och vår:
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Sandsopning
 • Maskinsopning (vårsopning)
Tveka inte att kontakta oss vid förfrågningar eller önskemål om referenser med mera.