Om Parkservice

Historik

Parkservice HB registrerades den 4 maj 1972 av trädgårdsmästarna Bror och Bodil Gustafsson. År 2002 ombildades företaget till Parkservice Stockholm AB i samband med att Stefan Gustafsson övertog företaget. Trädgårdsmästare Stefan Gustafsson har arbetat i trädgårdsanläggare-branschen sedan 1981 och i Parkservice sedan 1988.
Lång erfarenhet är en mycket värdefull trygg ingrediens när det gäller både nyanläggning och underhåll. Eftersom det ibland tar några år innan resultatet står sig fullt ut.

Kvalitetspolicy

Kvalitet är ett uttryck som beskriver ett visst förhållande. Kvaliteten är beroende av utseende och krav som ställs på anläggningen, samt det kapital som avsätts för projektet.
Både vi och beställaren ansvarar i en överenskommelse för att kommunikationen blir så bra att inga missförstånd kan uppstå. God kvalitet är bra ekonomi både för beställare och entreprenör.

  • Vi strävar efter att anpassa vår produktionsstyrning så att det inte uppstår några missförstånd från beställningsöverenskommelsen till det färdiga uppdraget. Den olika utformningen och skillnaden i storlek på uppdragen, kräver att företaget har en optimal kvalitetsstyrning vid varje enskilt projekt.
  • Grunden för god kvalitet är personalen. För att säkerställa god kvalitet använder vi endast utbildad personal som känner för sitt yrke, med stark yrkesstolthet och som månar om sina arbetsuppgifter och beställarens önskemål. På grund av detta avsäger vi oss ibland uppdrag som inte är linje med vårt kvalitetstänkande, vi tror att trivseln i ett företag ökar om man är stolt över sin prestation.
  • Genom kontroll av varje arbetsmoment försäkrar vi oss om att överenskommen kvalitet uppnås. På detta sätt avser vi att uppnå det resultat som beställaren har önskat sig och betalat för.
  • För att uppnå bästa resultat registrerar varje arbetare sin tid och sitt arbetsmoment. Detta databehandlas för att sedan ligga till grund för en exakt efterkalkyl.