Trädgårdstjänster till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar

Parkservice Stockholm AB är ett företag inom trädgårdsanläggning som i huvudsak erbjuder trädgårdstjänster till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Vår strävan är att få 100 % nöjda kunder genom hög kompetens, yrkeserfarenhet samt yrkesstolthet och därmed verka för en grön och miljöriktig utemiljö med höga kvalitetskrav.

Våra kunder är kunder som söker kvalitet och kompetens och månar om sin utemiljö.